Dnia  15 grudnia 2021 r.  w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie odbył się świetlicowy Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Henryku III Głogowskim dla klas trzecich. Organizatorem konkursu była  Pani Renata Pyziak. Dwuosobowe zespoły z klas: IIIa, IIIb i IIIc uczęszczający do świetlicy szkolnej zmagały się z zadaniami konkursowymi. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, układali z puzzli postać Henryka III Głogowskiego i odpowiadali na pytania dotyczące patrona szkoły. Przedstawiciele wszystkich klas wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce – klasa 3a: Jakub Kantorowski, Adam Swół, którzy uzyskali 26 punktów.
II miejsce – klasa 3b: Tomasz Gabrysz, Ignacy Mietliński – 24 punkty.
III miejsce –  klasa 3c: Franek Majkowski, Filip Mazurkiewicz – 23 punkty

Reprezentanci klas otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

R. Pyziak

więcej zdjęć…