8 czerwca w świetlicy szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pt. “Charles Perrault i Jego baśnie”. Celem konkursu było rozbudzenie motywacji czytania wśród dzieci oraz rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich. W konkursie wzięło udział sześć trzyosobowych drużyn. Uczestnicy musieli  zapoznać się z tekstami wybranych  baśni Ch. Perrault. Uczniowie odpowiadali na pytania, układali puzzle, rozwiązywali krzyżówkę, wykreślali tytuły baśni. Poziom był niezwykle wyrównany,  a młodzi czytelnicy zachwycali wiedzą i znajomością szczegółów. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie małe co nieco.

H. Nowicka