Uczniowie z klasy 3a wykonali pracę konstrukcyjną z wykorzystaniem klocków. Praca ta powstała  w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pn.:” Z kulturą mi do twarzy”.  

A. Leszczyńska