W Naszej Szkole realizowany jest program Leader 100!! Leader 100 to program rozwoju nawyków i kompetencji dla dzieci i młodzieży, opierający się na właściwie dobranych kompetencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie. Programem zostaną objęte klasy 1 – 8, a zajęcia będą realizowane w ramach godzin wychowawczych.

Ł. Białek

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.facebook.com/Leader100