Kierownik świetlicy szkolnej informuje,

że zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 rozpoczną się 23 lutego 2022 roku  i trwać będą do 23 marca 2022 roku.

Wnioski można przesyłać elektronicznie na adres: nowickahm@gmail.com lub osobiście dostarczyć do szkoły i zostawić na portierni.

H. Nowicka

Regulamin świetlicy szkolnej!

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023!

 

Inne informacje dotyczące świetlicy szkolnej znajdują się w zakładce ŚWIETLICA