dav

    W marcu klasa IIIa zakończyła realizację zadań II modułu projektu edukacyjnego „Lekturki spod chmurki” – „Mała chmurka w krainie śniegu”.
Nasze jesienne drzewo zamieniliśmy w zimowe zmieniając szatę graficzną. Wspólnie przeczytaliśmy lekturę pt. „Zagubiona w śniegu” Holly Webb, której poświęciliśmy drugą część naszego lekturnika.

         W ramach zajęć artystycznych stworzyliśmy liczne prace plastyczne o tematyce zimowej i poświęcone naszemu głównemu bohaterowi – kotce Pusi.  Z produktów przeznaczonych do recyklingu powstały piękne bałwanki. Każdy osobno wykonał bałwanka używając butelek po napojach, waty i innych odpadów. Odbył się również pokaz mody ,,Zimowe EKO kreacje”.  Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym dzieci wzięły udział w zabawie badawczej „Laboratorium badania śniegu”. Uczniowie indywidualnie na tablicy JAMBOARD wykonali plakaty zachęcające do dbania o środowisko. Rozpoczęliśmy III moduł !!!

A.Urbaniak