Uczniowie uczęszczający do 3 grupy świetlicowej, bardzo chętnie podejmują działania z zajęć plastyczno – technicznych.  Poprzez udział w zajęciach uczniowie rozwijają uzdolnienia i zainteresowania artystyczne oraz wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych. Głównymi celami  zajęć są:

 – wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka ,pobudzanie kreatywności dzieci,
– uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk , zarówno przyrodniczych jak i społecznych ,
– dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze,
– rozwijanie wyobraźni , twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi  technikami plastycznymi,
– budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
– rozwijanie zainteresowań plastyką,
– promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych.

Prace uczniów wyeksponowane zostały na tablicy na holu szkoły.

R. Pyziak

więcej zdjęć