Uczniowie naszej szkoły w Głogowie pamiętają  o seniorach z naszego miasta, dlatego 21.01.2022r.  uczestniczyli oni  w warsztatach plastycznych, podczas których wykonali ponad 90 kartek z okazji Dnia Babci Dnia Dziadka dla podopiecznych  Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie. Z takimi samymi działaniami łączyli się z nami uczniowie z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, oni  również  wykonali  niespodzianki  dla Babć i Dziadków z DPS–u. Niestety ze względu na pandemię dzieci nie mogły przekazać kartek z życzeniami podopiecznym „Magnolii” osobiście, zostały one dostarczone przez Panią Martę Bartkowiak – koordynatora Programu Zajęć Integracyjnych „Jesteśmy tacy sami”.
Mamy nadzieję, że przekazane upominki sprawiły radość obdarowanym.

M. Bartkowiak