W ramach corocznego szkolnego projektu “Do it in English” odbył się konkurs “Read it in English” skierowany dla klas V-VIII, w którym uczestnicy prezentowali swoje umiejętności czytania w języku angielskim. Zadaniem uczestników konkursu było wybranie jednej z dwóch baśni przyporządkowanych do każdego poziomu oraz nagranie czytania tekstu. Uczniowie mieli do wyboru następujące baśnie:

– klasy V-VI: „Goldilocks and the Three Bears” – „Złotowłosa i trzy misie” oraz „ Little Red Riding Hood” – „Czerwony Kapturek”
– klasy VII-VIII: “Cinderella” – “Kopciuszek” oraz “Beauty and the Beast” – “Piękna i Bestia”.

Wszystkie przesłane prace spełniały wymagania zawarte w regulaminie konkursu, a uczestnicy bardzo chętnie korzystali z możliwości zawarcia w nagraniu podkładów lub efektów dźwiękowych w trakcie czytania, co jeszcze bardziej urozmaicało ich prace.

W konkursie wzięło udział 4 uczniów klas V-VI oraz 10 uczniów z klas VII-VIII. Ich prace były oceniane przez nauczycieli języka angielskiego: p. Alicję Bieleń, p. Paulinę Drankiewicz, p. Emilię Gródecką, p. Sylwię Komperdę i p. Ewelinę Tołopiło. W czasie oceny nauczyciele brali pod uwagę: poprawną wymowę, przekazanie/zrozumienie tekstu, modulację/emisję głosu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Komisja przyznała następujące miejsca:

W kategorii klas V-VI

I miejsce: Patrycja Kilimar
II miejsce: Urszula Gruszka i Natalia Rodakiewicz
III miejsce: Stanisław Adamczak

W kategorii klas VII-VIII

I miejsce: Nadia Leszczyńska
II miejsce: Alexandra Murawska
III miejsce: Olga Sawicka

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

P. Drankiewicz, E. Gródecka

Nagrania zwycięzców