W  grudniu w naszej szkole zorganizowano konkurs plastyczny na temat „Najciekawsze miejsca w moim mieście”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – III. W swoich pracach posłużyli się ciekawymi technikami plastycznymi. Jury w składzie: Renata Strong i Karolina Szkatulska nagrodziło i wyróżniło prace następujących uczniów:

I miejsce: Jan Więcek z klasy Ia,
II miejsce: Natalia Mazurek z klasy IIIb,
III miejsce: Daniel Gołąbek z klasy Ic,
wyróżnienie: Szymon Chliszczyk z klasy IIIa.

Po powrocie do szkoły zapraszamy po odbiór dyplomów oraz nagród.
R. Strong, K. Szkatulska


dav