27 kwietnia w świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu pod hasłem „ Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo”  W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z grupy I, II, IV, i VI. Celem  konkursu było:  propagowanie wśród dzieci wszelkich działań sprzyjających zachowaniu organizmu w dobrym zdrowiu, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie  postaw prozdrowotnych. Wszyscy uczniowie wykazali się dużym zakresem wiedzy w tej dziedzinie, odpowiadali na pytania zawarte w teście wiedzy, rozwiązywali krzyżówkę, rebusy, wykreślali hasła związane ze zdrowiem, odpowiadali na wylosowane pytania. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie i gratuluję sukcesów.

H. Nowicka