Szkoła Podstawowa w Białołęce była organizatorem Powiatowego  Konkursu literackiego „List do mojej Mamy”, który odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Pęcław.  Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu głogowskiego. Cele konkursu to:

1. Rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenie poprawnej polszczyzny.
2.Doskonalenie umiejętności literackich.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości literackiej.
4. Rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania.
5. Poznanie alternatywnych sposobów uczenia się i rozwijania pasji.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie listu  zgodnie z nazwą konkursu „List do mojej Mamy”.  Przy ocenie prac komisja  brała pod uwagę:

– oryginalność pomysłu,
– zasób słów języka ojczystego i kompozycję listu,
– poziom literacki pracy,
– poprawność stylistyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,
– staranność i estetykę pisma.

                  Miło nam bardzo, że w tym konkursie nasi uczniowie odnieśli następujące sukcesy:

I miejsce: Hanna Krawiec z klasy 7e – opiekun, p. K. Kowalska,
II miejsce: Hania Żybura z klasy 4a – opiekun, p. M. Bartkowiak,
II miejsce: Zuzanna Kubacka z klasy 7a – opiekun, p. K. Kowalska,
III miejsce: Michał Kaczmarek z klasy 5a – opiekun, p. M. Bartkowiak,
III miejsce: Ula Gruszka, z klasy 6a – opiekun, p. K. Kowalska

Gratulujemy uczniom sukcesów!

M. Bartkowiak, K. Kowalska