W dniu 2 listopada 2021 r. podsumowano wszystkie działania dotyczące ROKU LEMOWSKIEGO, które miały miejsce w naszej szkole. Pracowano z uczniami metodą projektu już od września bieżącego roku.  Uczniowie klas VI poznawali Stanisława Lema jako wybitnego przedstawiciela literatury fantastycznonaukowej, jego życie i twórczość. Na lekcjach języka polskiego omawiali wybrane utwory z cyklu „Cyberiada” oraz „Bajek robotów”. Malowali roboty do tekstu literackiego – przekaz intersemiotyczny. Konstruowali własne roboty, inspirując się twórczością pisarza. Pisali bajki i opowiadania fantastycznonaukowe. Ogłoszono konkurs plastyczny zatytułowany „Kosmos”. Na forum szkoły przygotowano wystawę pokonkursową, w której zaprezentowano sylwetkę pisarza oraz prace uczniów, którzy wzięli udział w projekcie.

Nagrodzono:

KONKURS WIEDZY O S. LEMIE:
I m-ce: Maja Matczuk – kl. VI a
II m-ce: Urszula Gruszka – kl. VI b
III m-ce: Oskar Krawczyk – kl. VI b

KONKURS LITERACKI:
I m-ce: Urszula Gruszka – kl. VI b
II m-ce: Maja Matczuk – kl. VI a
III m-ce: Jagoda Stachowiak – kl. VI b

KONKURS PLASTYCZNY:
I m-ce: Oliwier Mazurkiewicz – kl. VI b
II m-ce: Olga Plewko – kl. VI a i Urszula Gruszka – kl. VI b
III m-ce: Paulina Pawłowska – kl. VI a

ROBOTY:
– równorzędne wyróżnienia otrzymali:
Szymon Urbańczyk, Nikola Biskup, Olga Plewko, Krzysztof Leszczyński, Aleksandra Konopska z kl. VI a oraz  Krzysztof Drozdowski, Oskar Krawczyk, Oliwier Mazurkiewicz i Jagoda Stachowiak z kl. VI b.

K. Kowalska

więcej zdjęć