Uczniowie uczęszczający do 3 grupy świetlicowej, bardzo chętnie podejmują różne  działania. Z okazji Miesiąca Kultury Zdrowotnej przygotowali przedstawienie pt. „Kopciuszek” mówiący o higienie osobistej, wiersze o zdrowiu i piosenkę.  Głównymi celami  było:

– kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
– przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia, wyrabianie przekonań prozdrowotnych
–  rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu,
– zachęcenie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu,
– rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego,
– uświadamianie korzyści płynących ze sportu jak i aktywnego spędzania czasu,
– wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas oglądania przedstawienia.

Na koniec Pani Dyrektor przypomniała cztery zasady zdrowego stylu życia oraz podziękowała uczniom za przygotowanie przedstawienia.

R. Pyziak

więcej zdjęć