GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, PEDAGOGA SPECJALNEGO I PSYCHOLOGA

W godzinach pracy pedagogów i psychologa obowiązuje ustalony podział zadań. Pedagog lub psycholog będący na terenie szkoły udziela doraźnego wsparcia wszystkim uczniom i wspiera nauczycieli bez względu na jakim poziomie klasowym wystąpiła potrzeba.

godziny pracy

Jak zrozumieć i pomóc dziecku z Zespołem Aspergera?

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI – PRZYŁĄCZ SIĘ!

WITAMY PO FERIACH

 

 

Pedagog pomaga, kiedy:

 1. Masz problemy z nauka lub adaptacją w szkole.
 2. Masz problemy w kontaktach z rodzicami.
 3. Masz problemy w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami.
 4. Chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz jak.
 5. Masz ciekawy pomysł, którym chcesz się podzielić.
 6. Potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłaś/eś.

Jak pomaga pedagog:

 1. Wspólnie opracujemy strategię naprawy sytuacji
 2. Pomogę przemyśleć różne sprawy.
 3. Skupimy się na Waszych mocnych stronach.
 4. Popracujemy nad poczuciem własnej wartości.
 5. Popracujemy nad motywacją do nauki i pracy.
 6. Przyjdźcie z każdą sprawą, z którą nie umiecie sobie poradzić

10 strategii dla wypalonych rodziców 

Ośrodki pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w ramach NFZ na Dolnym Śląsku

Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców i wskazówki jak postępować zamiast   –   prezentacja

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Pomoc w kryzysie psychicznym

Zostań liderem!

Zasady Bezpiecznego Internetu

TELEFON ZAUFANIA – JEŚLI MASZ PROBLEM, ZADZWOŃ…

Jak sobie radzić ze stresem? – poradnik dla uczniów

Zasady nauki zdalnej

Dzień tolerancji

Dobre rady dla rodziców..

Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii – jak można pomóc?

Nagroda i kara jako metoda wychowawcza

Kilka słów o dziecięcym strachu…

Pozytywna samoocena u dzieci…

Patostreamy…

Szkodliwe treści w Internecie..

“Drodzy Uczniowie ! Święta tuż tuż, a więc usiądźcie przy choince i pomyślcie o…”

Czas wolny dla uczniów…

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Drodzy Rodzice

 Chcemy Wam pokazać że zagrożenia, z którymi Wasze dzieci mogą się zetknąć w wirtualnym świecie, są równie prawdziwe jak te pojawiające się w świecie realnym. Internet jest kopalnią wiedzy i rozrywki, jednocześnie nie można zapominać, że jest też źródłem niebezpieczeństw, przed którymi należy chronić swoje dziecko.

„Królowa śniegu”

https://www.youtube.com/watch?v=fcf0aojLXqg&feature=emb_logo&ab_channel=CYFRYZACJAKPRM

„Złota rybka”

https://www.youtube.com/watch?v=IZAtNLspQIM&ab_channel=CYFRYZACJAKPRM

„Czerwony kapturek”

https://www.youtube.com/watch?v=ryi1mjN4LZA&ab_channel=CYFRYZACJAKPRM

„Śpiąca królewna”

https://www.youtube.com/watch?v=7oSY3m02noY&ab_channel=CYFRYZACJAKPRM

 

Pedagodzy szkolni

Drodzy Uczniowie!

Wiemy, że zdalna nauka jest dla Was trudnym wyzwaniem więc, aby pomóc proponujemy kilka przydatnych wskazówek które umożliwią Wam efektywniejszą naukę

Czyli

Jak zakuwać aby nie zwariować?

Tęsknimy za Wami

Wasi ulubieni Pedagodzy

Szanowni rodzice!

Mamy przyjemność zaprezentować Wam w obecnym roku szkolnym niezwykle skuteczną, interesującą metodę wychowawczą, jaką jest:

Więcej informacji znajdziecie Państwo na poniższych stronach:

https://www.facebook.com/groups/PozytywnaDyscyplina/

https://www.facebook.com/PozytywnaDyscyplina/

https://pozytywnadyscyplina.pl/

 Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży “SZANSA”

„ …mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, kim chcę, aby były, ale kim one chcą i mogą być”

Janusz Korczak

Jeżeli:

– Czujesz ze nikt cie nie rozumie, jesteś samotny
– Masz problem I nie wiesz jak go rozwiązać
– Chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem
– Chciałbyś pomóc innym I nie wiesz w jaki sposób
– Masz ciekawe pomysły którymi chcesz się podzielić
– Masz problemy rodzinne I nie wiesz jak je rozwiązać
– Potrzebujesz zwykłej rozmowy

Możesz przyjść również z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Nie twierdzę, że natychmiast rozwiążę Twoje kłopoty, ale obiecuję, że dołożę wszelkich starań! 

Wykaz instytucji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz upowszechnianie informacji nt. możliwości i form uzyskania pomocy.

     1. Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie
ul. Słowiańska 13,
67 – 200 Głogów
Tel. 76 833 21 46
e-mail: sekretariat@pcpz.glogow.pl
www.pcpz.glogow.pl

       Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. 
Na terenie Powiatu Głogowskiego Centrum realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W realizacji zadań Centrum kieruje się dobrem dziecka oraz poszanowaniem jego praw. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej możliwości wychowywania się w środowisku sprzyjającym
jego prawidłowemu rozwojowi. Szczególną uwagę zwraca się na zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych,
 z uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

        W realizacji zadań Centrum współpracuje ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami, w szczególności
z sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi prowadzącymi działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

     2. Miejskie Centrum wspierania Rodziny w Głogowie
ul. Folwarczna 7,
67 – 200 Głogów
Tel. 76 833 21 46
e-mail: poczta@mcwr.glogow.pl
http://www.mcwr.glogow.pl/www/

Zakres działalności:
Świetlice Środowiskowe MCWR Środowiskowe funkcjonują w strukturach MCWR w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny. Są to placówki, do których uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 7 – 15 lat, bez względu na sytuację materialną i status rodzinny. Podopieczni świetlic objęci są  programem socjoterapeutycznym o charakterze korekcyjno- kreacyjnym. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. Zapisanie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez osobisty kontakt rodzica/opiekuna z wychowawcą świetlicy

Świetlice Środowiskowe działające na terenie Głogowa:

Świetlica Środowiskowa przy Klubie Środowiskowym MCWR ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy Klubie Środowiskowym MCWR ul. Akacjowa 10, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum nr 4 ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy parafii pw. Św. Klemensa ul. Sikorskiego 23, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum nr 5 ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00

Świetlica na Targowisku Miejskim (pawilony 38-40), ul. Bolesława Krzywoustego, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00

Świetlica Środowiskowa przy ul. Obozowej 3, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00 – 18.00

Baza Środowiskowa na ul. Krochmalnej, 67- 200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 15.00-18.00

3. Asystent Rodziny

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie od stycznia 2012 roku realizuje nowe zadania,
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z zadań Centrum jest praca ASYSTENTA RODZINY.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać
trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny: 
-pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre, co potrafi i kto oraz gdzie może jej pomóc, 
-doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, 
żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców, 
-pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny, 
-pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, 
-doradza jak zarządzać pieniędzmi, 
-informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, 
-wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe, 
-wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów itp., 
-pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę, 
-chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 
Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Jak otrzymać pomoc asystenta rodziny?

Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego może zgłosić każda osoba oraz osoby,  
które w swojej codziennej pracy mają na uwadze dobro dziecka i rodziny.
Wniosek składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.
Na podstawie wniosku oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego i przeprowadzeniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny za zgodą rodziny wnioskuje o przydzielenie asystenta rodzinnego.

Bliższe informacje uzyskać można:
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów, tel. 76 835 38 32

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
ul. Generała Władysława Sikorskiego 4, 67-200 Głogów, tel. 76 727 65 00

4. Kluby Środowiskowe
MCWR  ul. Folwarczna 7

Działalność Klubów Środowiskowych, które funkcjonują 
przy Miejskim Centrum Wspierania Rodziny 
to oferta skierowana do WSZYSTKICH mieszkańców Głogowa. 

Cykliczne spotkania odbywają się w siedzibach Klubów 
przy ul. Akacjowej 10 i Folwarcznej 7. 
Działalność edukacyjno – terapeutyczną łączymy 
z propozycjami kulturalnymi i rekreacyjnymi. 
Spotkania mają charakter tematycznych prelekcji, wieczorów autorskich, 
zajęć artystycznych, rękodzielniczych i muzycznych. 
Współpracujemy ze Stowarzyszeniami i Organizacjami Pozarządowymi. 
Ważnym elementem klubowych spotkań jest ich otwarta formuła, 
konsultowanie tematów i propozycji spotkań z uczestnikami.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Do zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
a w szczególności:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
– dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
– motywowanie i kierowanie do leczenia,
– kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne.

2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
– zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
– przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego,
– wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
– kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
– przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.

3. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu, między innymi opiniowanie wniosków o wydawanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie mieści się przy ulicy Sikorskiego nr 4

Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości, udzieli Ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
strona Internetowa: www.pcpr.glogow.pl.   e-mail: pcpr_glogow@op.pl,   tel. sekretariat: (076) 834-10-03,

  ul. Słowiańska 13, 67 – 200 Głogów
Zadania:
Powiatowe Centrum w Głogowie realizuje zadania Powiatu Głogowskiego z zakresu: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.