13 października w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość “Pasowania na Świetliczaka”. Pasowanie  rozpoczęło się od powitania uczestników zabawy oraz omówienia celu spotkania. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenia w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Za nim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki musiały wykazać się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczaka. W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej, wykazały się również umiejętnością układania prostych puzzli oraz szybkością w konkurencjach sportowych.  Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania. Po złożonej przysiędze każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał dyplom świetliczaka. Na zakończenie wszyscy zatańczyliśmy układ do piosenki „Jeśli dziś poniedziałek”.

H. Nowicka

więcej zdjęć…