22 kwietnia nasza świetlica postanowiła uczcić Międzynarodowy Dzień Ziemi sprzątając okolice naszej szkoły. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Uczniowie uczęszczający do świetlicy z grup 1,2,3 oraz 4 zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki z wielką chęcią uczestniczyli w akcji ekologicznej.  Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji.
Dzięki sprzyjającej pogodzie  akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

B. Wielgosińska, R. Pyziak, J. Gładysz