Dyrektor szkoły informuje, że nauka zdalna w szkole została przedłużona do dnia 3 stycznia 2021 roku!

Dyrektor H. Dziadkowiec