Tak pracujemy w domu… Nauka zdalna nie przeszkadza w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów plastycznych uczniów.

R. Pyziak

Nasza galeria