WYDARZENIA

Rozpoczęcie przygody z chmurką Tosią – realizacja projektu w klasie 1b

Światowy Dzień Postaci z Bajek

Kolejne zadania zrealizowane w klasie 1b

Eksperymenty w klasie 1B

W klasie 1b powstały z butelek takie oto różnobarwne modele samolotów..

Uczniowie klas 1b,1c, 2a, 2b, 2c, 3a w bieżącym roku szkolnym uczestniczą  w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM    wspierającym rozwój czytelnictwa  “CZYTAM Z KLASĄ  lekturki spod chmurki”, który skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Partner projektu: Wydawnictwo MAC Edukacja
Patronat honorowy: Minister Edukacji i Nauki, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Mapa Karier, Wydawnictwo Dwukropek, Portal Niezbędnik Nauczyciela

AUTOR I ORGANIZATOR PROJEKTU:  Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

CELE PROJEKTU:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– zgłębienie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
– wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się  i odkrywania siebie,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.10.2021 r. do 31.12.2021r. – PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
II MODUŁ od 01.01.2022 r. do 31.03.2022r. – NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY
III MODUŁ od 01.04.2022 r. do 31.05.2022r. – NA RATUNEK

A. Urbaniak