01 i 02 marca 2022 roku, przyjmowane będą wpłaty na obiady na miesiąc marzec. 

Opłaty można dokonać osobiście u pani Intendentki lub wpłacić na konto.

23 dni x 4,30 zł = 98,90 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

H. Nowicka